ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

مشاوره حقوقی آنلاین

info

پرسش شما به‌صورت ناشناس در سایت مطرح خواهد شد

دسته بندی حقوقی

اظهار خلاف واقع در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه( کلاهبرداری)

0

انتشار اعلامیه پذیره نویسی بر خلاف واقع انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بدون امضاهای مجاز

0

دستور عدم پرداخت وجه چک بر خلاف قانون

0

از بین بردن یا مخفی کردن یا نگهداری اموال تاجر ورشکسته توسط اقوام وی

0

اتلاف اوراق تجاری

0

اتلاف اسناد تجاری

0

استفاده مدیر تصفیه یا مدیران شرکت سهامی از اموال شرکت در حال تسویه بر خلاف منافع شرکت

0

ارتکاب عمل بر خلاف اصول مقرر در قانون شرکتهای تعاونی و....

0

اعلام مطالب به ثبت شرکت ها بر خلاف واقع

0

تسلیم مدارک به ثبت شرکت ها بر خلاف واقع

0

انتشار اوراق قرضه جدید قبل از انقضای مهلت

0

انتشار یا ارائه ترازنامه غیر واقعی به صاحبان سهام

0

صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب

0

تخلف تاجر از اعلام توقف

0

عدم اعلام مراتب ختم تصفیه به ثبت شرکت ها

0

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه

0

تبانی مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی

0

دخالت در مناقصه یا مزایده یا انجام معامله با اطلاع از تبانی

0

ابطال اظهارنامه تجارتی

0

ابطال اوراق مشارکت

0

ابطال چک

0

ابطال سهم الشرکه

0

الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

0

ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

0

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی

0

ابطال صورتجلسه هیئت مدیره

0

استرداد لاشه چک

0

مطالبه وجه چک

0

اثبات شراکت

0

صدور حکم ورشکستگی

0

آخرین مشاوره های حقوقی آنلاین رایگان

خانه

خدمات حقوقی

منابغ حقوقی

پروفایل