ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

مشاوره حقوقی آنلاین

info

پرسش شما به‌صورت ناشناس در سایت مطرح خواهد شد

دسته بندی حقوقی

آخرین مشاوره های حقوقی آنلاین رایگان

user

کاون داور

8

2 سال پیش

گم شدن قول نامه خودرو سواری ک میخاستیم بریم دنبال سند ب نام زدن ک متوجه شدیم قولنامه گم شده و ما هم از صاحب اصلی نخریدیم صاحب قبلی هم قولنامه ای خریده و ب اون ادم هیچ دسترسی نداریم تمام مدارک دست خودمون هست برگه سبز این چیزا بدون قولنامه میشه شکایت کرد ت

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

گم شدن قول نامه خودرو سواری ک میخاستیم بریم دنبال سند ب نام زدن ک متوجه شدیم قولنامه گم شده و ما هم از صاحب اصلی نخریدیم صاحب قبلی هم قولنامه ای خریده و ب اون ادم هیچ دسترسی نداریم تمام مدارک دست خودمون هست برگه سبز این چیزا بدون قولنامه میشه شکایت کرد ت

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

شسیبصضثقضثصقشیبشیبیشیبشسیلشسیلشسیلشسی لشسیلشسی لشسیل شسیل شیسل شسی لشی

user

کاربر ناشناس

8

2 سال پیش

عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان عرض ادب و احترام بنده منزلی رو برای پدر و مادرم اجاره کردم به مدت ۲ سال طی این دو سال یک عدد یخچال ساید بای ساید ...و دو تا تلویزیون ال ای دی و ال سی دی به دلیل مشکل برق ساختمان

user

کاربر ناشناس

8

1 سال پیش

تست

user

کاربر ناشناس

8

1 سال پیش

تست درستی

user

کاربر ناشناس

8

1 سال پیش

تست جدید

user

محمد حسن زاده 2

8

1 سال پیش

توضیحات اولین پرسش

user

محمد حسن زاده 2

8

1 سال پیش

توضیحات اولین پرسش

user

محمد محمدی

8

1 سال پیش

با چند نفر دعوام شده

user

محمد محمدی

8

1 سال پیش

تس تس تستستستتستست

خانه

خدمات حقوقی

منابغ حقوقی

پروفایل