ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

قوانین و مقررات

قوانین حقوقی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹